Genel Kullanım Şartları

Genel Kullanım Şartları

1. Uygulanabilirlik

Hodigo.com, Galata / Beyoğlu / 34425 İstanbul'un (bundan böyle "Hodigo.com" olarak anılacaktır) işbu genel koşulları, ÇIZGI TURIZM BILGISAYAR VE REKLAM HIZM.SAN.TIC.LTD tarafından işletilen Hodigo.com çevrimiçi platformlarının kullanımını düzenler. Genel koşullar, özellikle Hodigo.com ile yapılan tüm sözleşme anlaşmaları için geçerlidir. Hodigo.com ile sözleşmeye dayalı bir taahhütte bulunan herkes bundan böyle müşteri olarak anılacaktır.

2. Hodigo.com'un yürürlüğe girmesi, cayma hakkı, fesih

Hodigo.com dilediği zaman bir müşterinin kullanıcı hesabını sebep göstermeksizin devre dışı bırakma veya daha önce yapılmış bir sözleşmeyi 14 gün içinde sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.
Müşterinin, pazaryerlerini ve/veya pazaryerlerinde sunulan ürün veya hizmetleri sözleşmeye aykırı, hukuka aykırı veya ahlaka aykırı bir şekilde kullanması veya Hodigo.com'a yetersiz veriler sunarak şikayet oluşturması halinde, reklamla ilgili veriler gibi kalite, Hodigo.com, önce müşteriye haber vermeksizin ve müşteriyi tazmin etmek zorunda kalmadan ve müşterinin kullanıcı hesabını devre dışı bırakmadan, sözleşmeden derhal tazminat ödemeden geri çekilme ve hizmetlerini sunmayı durdurma hakkına sahiptir; her iki durumda da belirli bir sözleşme süresi için önceden ödenen herhangi bir fiyat Hodigo.com'a düşer ve müşteri herhangi bir geri ödeme talep edemez. Hodigo.com'un her türlü talebi saklıdır.

3. Kayıtlı veya kayıtsız Hodigo platformunun kullanımı

Hodigo.com, kayıt olmadan kullanılamaz. Belirli ürün ve hizmetlerin kullanımı kayıt gerektirir. Hodigo.com'a kayıt yapabilen kişilerin ülkelerin kısıtlama hakkını saklı tutar. Hodigo.com, bu kişinin gerçekten erişim hakkına sahip olup olmadığına bakılmaksızın, kullanıcı kimliğini ve şifresini kullanan bir müşteri olarak kabul edilir. Kullanıcı kimliğinin ve şifresinin doğru kullanımından kayıt olan kişi sorumludur.

4. Fiyatlar ve ödeme koşulları

Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça fiyatlar güncel Hodigo.com fiyat listesine göre hesaplanmaktadır. Hodigo.com, piyasadaki ve/veya fiyatlardaki değişikliklere göre fiyatları dilediği zaman uyarlama hakkını saklı tutar. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, fiyatlar KDV dahil Türk Lirası cinsinden nettir..
Hodigo.com ürün veya hizmetine bağlı olarak, Hodigo.com'un sunduğu ödeme koşulları kapsamında ön ödeme yapılması; bu durum dışında, ödemenin ayrı bir sözleşmeye veya faturada buna karşılık gelen bir ifadeye göre farklı olduğu durumlar haricinde, ödeme süresi fatura tarihinden itibaren on gündür. Ödeme süresi içinde ödemeyen müşteri otomatik olarak temerrüde düşer. Hodigo.com ayrıca önceden haber vermeksizin hizmetini ifa etmeyi reddedebilir ve sözleşmeyi derhal ve tazminatsız feshedebilir. Ayrıca, sözleşme süresi içinde ödemenin belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesi durumunda, Hodigo.com müşterinin kullanıcı hesabına erişimini engelleme hakkına sahiptir. Tüm vadesi geçmiş faturaların ödenmesi blokajı kaldıracaktır. Bu durumda müşteri, engelleme süresi ile orantılı olarak sözleşme süresinin uzatılmasını talep edemez. Ödeme süresinin sonunda yasal gecikme faizi ödenir.

5. Teslimat ve İade

"Hodigo.com (Hodigo)", platformunda yayınlanan ilanların hukuka ve yasalara aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Hodigo.com platformunda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Hodigo.com (Hodigo)" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "Hodigo.com (Hodigo)"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Bilgileri yeniden kullanma yasağı

Bilgi ve içeriğin ticari kullanımı müşterilerle sınırlıdır. Bunun dışında müşteriler, Hodigo platformunda kullanıma sunulan içerik veya bilgiler üzerinde herhangi bir hak elde etmemektedir. Herhangi bir ihlal, hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olacaktır.
Müşteriler, Hodigo platformunda kullanıma sunulan bilgileri veya içerikleri hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde kendi dışında kullanmamayı açıkça taahhüt ederler. Müşteriler, özellikle pazaryerlerinde erişilebilen verileri kopyalamaktan, yayınlamaktan veya başka bir şekilde (örn. İnternette) çoğaltmaktan veya bunları başka verilere bağlamaktan kaçınacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Hodigo platformunun bilgilerine, öğelerine ve içeriğine ilişkin tüm haklar, özellikle içerdikleri telif hakları, ticari markalar ve adlandırmalar, Hodigo.com'un veya Hodigo.com'un ilgili kullanım haklarını verdiği üçüncü şahısların mülkiyetindedir.
Pazaryerlerinin sözleşmeye uygun kullanımı, Hodigo.com'a ait telif hakları, ticari markalar ve/veya know-how ile ilgili kullanım haklarının müşterilere verilmesini gerektirdiği sürece, bunlar Hodigo.com tarafından münhasır olmayan, münhasır olmayan, - devredilebilir temel ve ilgili anlaşmanın süresi için gerekli olduğu ölçüde. Müşteriye tanınan kullanım hakları kişiseldir ve devredilemez. Müşteri, Hodigo.com ile bir iş ortağının hizmetini kullanmayı kabul ederse, bu paragraf benzer şekilde bu hizmetler için de geçerlidir.
Müşterinin bir Hodigo platformunda yayınlanmak üzere Hodigo.com'a ilettiği içerik, veri, metin, videolar, müzik parçaları, grafikler ve diğer içerikler (bundan böyle topluca "reklam verileri" olarak anılacaktır) herhangi bir hakkı, özellikle de herhangi bir hakkı ihlal etmemelidir. kişiliğin korunması hakları ve fikri mülkiyet hakları gibi üçüncü şahısların hakları. Müşteri, yalnızca kendisinin oluşturduğu veya hak sahibinin kullanımına izin verdiği reklama ilişkin verileri Hodigo.com'a iletebilir.
Reklamlarda kullanılan fotoğraflarda adres (posta veya elektronik), telefon numarası veya otomobil plakası görünmemelidir. Yüzleri kolayca tanınabilen kişileri gösteren fotoğraflar ancak ilgili kişilerin onayı ile kullanılabilir.
Müşterinin siparişi üzerine Hodigo.com tarafından üretilen nesne, fotoğraf ve şablonlarla ilgili tüm belgeler, müşteri ilgili faturayı Hodigo.com'a tam olarak ödediği anda müşterinin mülkiyetindedir.

8. Hodigo platformunun işletilmesi ve geliştirilmesi

Hodigo platformunun işletilmesi ve yönetimi Hodigo.com tarafından yürütülmektedir. Hodigo.com, sağlamayı taahhüt ettiği hizmetleri yerine getirmeleri için üçüncü kişileri arama hakkına sahiptir. Hodigo.com, mümkün olduğunca rahatsızlıklardan kaçınarak pazar yerlerini yönetmeye çalışır. Ayrıca, arızaların onarımı, bakım çalışmaları, yeni teknolojilerin tanıtılması ve aynı türden diğer faaliyetler için amaçlanan kesintilerin süresini, ancak bunları tamamen dışlamadan sınırlamaya çalışır. Teknik geliştirme tamamen Hodigo.com'un takdirindedir.
Ortak hizmetleri, ilgili ortaklar tarafından işletilir ve yönetilir. Teknik geliştirme onların takdirine bağlıdır.

9. İlan yayınları

Reklamla ilgili verileri Hodigo.com'a veya ikincisinin bir ortağına ileterek (bkz. bölüm 14), müşteri Hodigo.com'a ilgili reklamı pazar yerlerinin yanı sıra diğer Hodigo.com çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarına ekleme yetkisi verir ( örneğin ticari fuarlarda) ve Hodigo.com ortaklarının çevrimiçi ve çevrimdışı kanalları. Ancak bu hizmetler çerçevesinde reklam yayınlama hakkı bulunmamaktadır.
Hodigo.com, reklamların yayınlanmasını herhangi bir nedenle ve tazminatsız olarak her zaman kesme, değiştirme veya tamamen durdurma hakkına sahiptir. Aynı şekilde, Hodigo.com, reklama ilişkin verileri, örneğin istatistik yürütmek veya başka bir şekilde yayınlamak gibi, kendisi veya ortakları için başka amaçlarla kullanma ve bu amaçla kaydetme ve kaydetme hakkını saklı tutar. onları işlemek.
Müşteri, iş ortağı hizmetlerinin kullanımı için gerekli olan reklamla ilgili verilerin doğrudan veya dolaylı olarak iletilmesini (bkz. bölüm 14) ve bu verilerin iş ortağı veritabanına/veritabanlarına kaydedilmesini ve onlar tarafından kullanılmasını açıkça kabul eder. Hodigo.com, ortaklar tarafından yayınlanan reklamla ilgili müşteri verilerinin gizliliğini, kurcalanmaya karşı korumalı olduğunu ve gerçekliğini garanti edemez.

10. Veri koruması

Verilerin (özellikle kişisel verilerin) işlenmesi, veri koruma ile ilgili hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir..

11. Müşteri hakları ve yükümlülükleri

Müşteri, Hodigo.com platformu ve içerdikleri ortak hizmetlerini kanuna ve sözleşmeye uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Müşteri özellikle şunları sağlar :
•    Hodigo.com'a veya ortaklarına iletilen reklama ilişkin tüm verileri, ilgili pazar yerlerinin giriş kurallarına göre Hodigo.com'un gerektirdiği biçim ve kalitede ileteceğini ;
•    Hodigo.com'a veya ortaklarına sunulan reklamla ilgili tüm verileri doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişiler aracılığıyla iletmeye yetkili olduğunu ve bunları Hodigo.com ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde kullanmaya yetkili olduğunu;
•    • Hodigo.com'a veya ortaklarına iletilen reklama ilişkin verilerin gerçeğe uygun olarak eksiksiz olduğunu, yanıltıcı veya haksız olmadığını ve bunları sürekli güncellemesini;
•    • sunduğu ürün veya hizmetlerin doğru ve aslına uygun olarak tanımlandığını, aslında açıklanan özellikleri taşıdığını ve yürürlükteki kanunları veya üçüncü şahısların haklarını (özellikle fikri mülkiyet hakları ve kişiliğin korunması haklarını) ihlal etmediğini ) ;
•    • bu genel koşulları kabul ettiğini ve her zaman bunlara uymayı taahhüt ettiğini.
Hodigo.com, herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, müşteri tarafından iletilen reklama ilişkin verileri yasal veya teknik nedenlerle değiştirme veya işlememe yetkisine sahiptir.
Müşteri, Hodigo.com'a sunulan reklamla ilgili verileri kullanma münhasır hakkını verir. Bu veriler, Hodigo.com'un ortakları olmadıkça üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaz, geri alınamaz veya kopyalanamaz. Müşteri, kendi platformlarında yayına sunduğu ilana ilişkin verileri üçüncü kişilerin elde etmesini talep etme hakkına sahip değildir. Müşteri üçüncü kişiye yetki vermiş olsa dahi, Hodigo.com söz konusu verilerin alınmasına izin vermekle yükümlü değildir.
Hodigo.com, pazar yerlerinin kullanımı, müşteri ile yapılan bir anlaşma, müşteri tarafından sunulan reklama ilişkin veriler veya müşteri tarafından sunulan ürün veya hizmetler nedeniyle bir ortak veya üçüncü bir kişi tarafından adalete teslim edilirse, üçüncü kişi Hodigo.com'un ilk talebinden itibaren, tamamen tazmin etmesi ve Hodigo.com'un yasal ve diğer maliyetlerini üstlenmek dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden muaf tutması gerekir. Hodigo.com'un talebi üzerine, müşterinin ayrıca Hodigo.com'un savunması için yararlı olduğunu düşündüğü herhangi bir belgeyi iletmesi ve denemeye katılması gerekmektedir.

12. Risk

Müşteri, bilgi işlem sisteminde yapılan manipülasyonlar, bilgi işlem sisteminin arızalanması ve/veya erişim haklarının kötüye kullanılması sonucu doğabilecek tüm riskleri üstlenir..

13. Sorumluluk ve Garanti

Hodigo.com platformu, Hodigo.com'un yanı sıra Hodigo.com reklamverenleri ve ortaklarından gelen bilgileri ve içeriği içerir. Hodigo.com, bu bilgilerin ve içeriğin doğruluğunu sağlamak için çaba sarf eder, ancak özellikle bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu, doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği ile ilgili olarak bu konudaki tüm sorumluluğu açıkça reddeder. Hodigo.com ayrıca bu bilgi ve içeriğin danışmanlığından, erişiminden, kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan da sorumlu değildir. Bu tür bilgilerin ve bu tür içeriğin istişare ve kullanımı, yalnızca müşterinin kendi sorumluluğunda gerçekleştirilir..
Müşteri, Hodigo.com platformunun sunduğu ürün ve hizmetlerin yanı sıra Hodigo.com'a ilettiği içerikten (özellikle reklamlara, reklamların kendilerine ve baskı siparişlerine ilişkin veriler) tamamen sorumludur. Hodigo.com, müşteri tarafından sağlanan içerikten sorumlu değildir. Hodigo.com, müşterinin pazaryerlerinde sunduğu ürün ve hizmetler ile müşteriler arasında veya kullanıcılar ve üçüncü kişilerle olan satış sözleşmeleri gibi bunlardan doğabilecek sözleşmelerin akdedilmesi için herhangi bir garanti kabul etmez..
Hodigo.com, Hodigo.com platformunu bağlantılı web sitelerinin içeriğini kontrol etmez ve bu tür sitelerin içeriğinden sorumlu değildir..
Hodigo.com'un sorumluluğu yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda devreye girer. Hodigo.com herhangi bir dolaylı zarara veya kazanç kaybına cevap vermez. Doğal afetler, silahlı çatışmalar, grevler, yetkililerin öngörülemeyen kısıtlamaları veya üçüncü kişilerden kaynaklanabilecek teknik arızalar gibi mücbir sebepler nedeniyle Hodigo.com'un tüm özene rağmen sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi, Müşteri, söz konusu olay devam ettiği sürece sözleşmenin ifasını talep etme hakkına sahip değildir..
Şirket sözleşmesine uygulanan kurallara göre değerlendirilen işlerde, müşteri yalnızca Hodigo.com'dan kusurların giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi ve fiyat indirimi hariçtir. Hodigo.com, yasaların izin verdiği ölçüde, kusurlardan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir..
Hodigo.com, İnternet üzerinde üçüncü şahıslar tarafından işlenen suistimallerden veya bundan kaynaklanan müşteri zararlarından sorumlu değildir. Hodigo.com ayrıca üçüncü şahısların telekomünikasyon ağındaki ve internetteki güvenlik hatalarından ve bozulmalarından, faaliyet kesintilerinden veya pazar yerlerinin bozulmalarından veya üçüncü şahıs tekliflerinden sorumlu değildir..

14. Hodigo.com'un hukuki durumu

Hodigo.com, müşterinin Hodigo.com platformunda sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak müşteriler, kullanıcılar veya diğer üçüncü kişiler arasında akdedilen sözleşmelere taraf değildir. Hodigo.com, bu sözleşmelerin akdedilmesinden veya bunlardan kaynaklanan risklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir..
Hodigo.com platformunda çoğaltılan bilgi ve içerikler, Hodigo.com adına bir teklif sunmaya davet, kiralama ve/veya satın alma için bir teklif veya tavsiye teşkil etmez.
Hodigo.com, zorunlu olmaksızın, kullanıcıların ve müşterilerin davranışlarını ve ayrıca pazaryerlerindeki içeriklerini izleme ve uygunluklarını doğrulama yetkisine sahiptir..

15. Hodigo.com ortak hizmetlerinin kullanımı

Müşteri, Hodigo.com platformlarına entegre edilmiş Hodigo.com ortaklarının hizmetlerini her kullandığında, bu hizmetlerin ilgili kullanım koşullarını kabul eder..

16. Tazminat yasağı

Müşteri, Hodigo.com'dan alacakları ile alacaklarını mahsup etme yetkisine sahip değildir..

17. Görev yasağı

Müşteri, Hodigo.com'un yazılı izni olmadan Hodigo.com ile olan akdi ilişkilerini bir hak sahibine devredemez. Aynı şekilde, Hodigo.com ile olan akdi ilişkilerden doğan talepler, Hodigo.com'un yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara devredilemez.

18. Genel Koşulların onaylanması ve değiştirilmesi

Müşteri, bir reklam için her ödeme yaptığında ve bunu Hodigo.com'un değişim platformlarından birinde yayınladığında bu hüküm ve koşulları onaylar. Böylece her zaman GKK'larının güncellenmiş versiyonuna başvurabilir.
Hodigo.com bu genel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Güncellenmiş sürüm, Hodigo.com platformunu sitesinde uygun bir alanda yayınlanır.

19. Genel Hükümler

Bir sözleşmenin bir hükmünün geçerli olmadığı veya uygulanamaz olduğu ortaya çıkarsa, yalnızca geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde iptal edilmeli ve geri kalanı için mümkün olduğu kadar yakın bir hükümle değiştirilmelidir. ekonomik bir bakış açısı. Sözleşmedeki herhangi bir boşluk, sözleşmenin taraflarının sözleşmeyi imzalarken ilgili noktayı çözmeyi, sözleşmenin ruhuna ve amacına saygı duymayı düşünmüş olsaydı, sözleşmenin taraflarına mümkün olduğunca yakın olan kurallarla giderilmelidir. soru.

20. Geçerli yasa ve yargı yeri

Bu genel koşullar, özel uluslararası hukuk (LDIP) hariç olmak üzere münhasıran Tükiye Cumhuriyeti Hukukuna tabidir. İfa yeri ve münhasır yargı yetkisi Hodigo.com'un merkezidir. Hodigo.com ayrıca müşteriye oturduğu yer/ikamet yeri mahkemelerinde dava açmaya yetkilidir.